Vyjadřovací portál Žádost o vyjádření

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

nacházíte se na vyjadřovacím portále společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., zde můžete podat žádost o sdělení o existenci sítí naší společnosti.

Sdělení v elektronické podobě jsou poskytována zdarma prostřednictvím tohoto portálu a mají stejnou právní váhu jako sdělení zaslaná poštou v tištěné podobě.

Informace o sítích naší společnosti, poskytované prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Současně jsou tyto informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými informacemi uvedené společnosti a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. garantuje správnost, úplnost, přesnost, aktuálnost a platnost údajů poskytnutých výhradně prostřednictvím tohoto portálu. Data nabízená jakýmkoli způsobem jinými stranami nejsou výše uvedenými společnostmi nijak ověřována ani garantována.

Dále je možné na tomto portálu zažádat o vyjádření k vaší projektové dokumentaci a záměru realizace stavby.

Formulář obsahuje 5 po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami slouží políčko „Následující krok“. V každém kroku je možno použít instalované nápovědy „i“. Trasy vedení zařízení v mapových podkladech ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. jsou pouze informativní. K upřesnění polohy je nutno kontaktovat pracovníka, který je uveden ve vyjádření a který na základě objednávky na místě sítě vytyčí. Podporované prohlížeče: Internet Explorer (9 a vyšší verze), Google Chrome a Mozilla Firefox.

2.5.10.3