Vyjadřovací portál Žádost o vyjádření

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

nacházíte se na vyjadřovacím portále společnosti ČEZ ESL, s.r.o., zde můžete podat žádost o sdělení o existenci sítí naší společnosti.

Sdělení v elektronické podobě jsou poskytována zdarma prostřednictvím tohoto portálu a mají stejnou právní váhu jako sdělení zaslaná poštou v tištěné podobě.

Informace o sítích naší společnosti, poskytované prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ ESL, s.r.o. Současně jsou tyto informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými informacemi uvedené společnosti a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ ESL, s.r.o.

Společnost ČEZ ESL, s.r.o. garantuje správnost, úplnost, přesnost, aktuálnost a platnost údajů poskytnutých výhradně prostřednictvím tohoto portálu. Data nabízená jakýmkoli způsobem jinými stranami nejsou výše uvedenými společnostmi nijak ověřována ani garantována.

Dále je možné na tomto portálu zažádat o vyjádření k vaší projektové dokumentaci a záměru realizace stavby.

Podporované prohlížeče: Internet Explorer (verze 10 a vyšší), Google Chrome a Mozilla Firefox, Edge.

Zvolte jazyk

Česky Slovenský English